Kwalifikacje

Ukończyłam, odbyłam, brałam udział:

  • Kurs podstawowy oraz zaawansowany w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT   (300 h ). Tym samym otrzymałam certyfikat uprawniający mnie do samodzielnego prowadzenia terapii.
  • Letnia Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi (135h)
  • Roczny kurs doskonalący: Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (290h)
  • Cykl szkoleń w Polskim Instytucie Ericksonowskim (w trakcie, do tej pory 300 h)
  • Konferencje naukowe
  • Liczne warsztaty psychologiczne – m.in.: leczenie uzależnień, praca z traumą, pomaganie rodzinom, praca z małżeństwami, praca z ciałem, terapia depresji, analiza transakcyjna, praca ze snem, praca ze stresem, praca z pacjentami przewlekle chorymi, praca z parami niepłodnymi i inne.
  • Pracuję pod superwizją